SZKOLENIA

Szkolenia teoretyczne :

Zakres zajęć uzgadniany jest z klientem w celu poznania jego potrzeb. Podczas zajęć wykorzystywane są materiały filmowe, prezentacje, testy, ćwiczenia.


Szkolenia praktyczne:

Przeprowadzane są na podbudowie wcześniejszych zajęć teoretycznych lub poprzedzone są krótkim wykładem, który umożliwia zrozumienie   celu wykonywanych ćwiczeń

Zajęcia praktyczne przeprowadzane są na pojazdach klienta. Kierowca unika w ten sposób dodatkowego stresu związanego z poznawaniem nowego pojazdu. W szczególnych przypadkach jest możliwość wypożyczenia samochodu.

Ćwiczenia praktyczne realizowane są w warunkach normalnego ruchu drogowego, natomiast niektóre elementy zajęć wykonywane są na wydzielonych z ruchu drogowego torach.

 

Copyright © 2009 technikajazdy.com   Design: Strony www '2009